BLENDED LEARNING VOOR DE KAPPERSBRANCHE

Méér over Blended Learning

Té veel workshops blijken na verloop van tijd vergeten.

Het zijn “one-shots”, leuk op het moment, met te weinig impact op langere termijn.

Wist U dat gewoontes pas veranderen na gemiddeld 66 dagen consequent volhouden.

Daarom is een langdurige navorming méér dan wenselijk.

Daarom is het absoluut noodzakelijk deelnemers een langere periode te begeleiden.

Daarom kiezen wij voor blended learning: een mix van on-line-begeleiding en off-line -workshops.

De off-line-workshops komen wij bij U geven.

Ons on-line leerplatform volgt uw klanten on-line verder op.